Basic informations:


Integracja - SP11


Text on your page:

integracja - sp11 idź do spisu treści menu główne: dla rodziców dyrekcja - dyżury logopeda psycholog pedagog spotkania konsultacje rada rodziców kadra lekki plecak dla uczniów 11 wspaniałych zajęcia pozalekcyjne owoce w szkole gazetka dla nauczycieli projekty nasi sponsorzy kontakt ubezpieczenia integracja aktualności o szkole statut rekrutacja podręczniki osiągnięcia wymiana integracja foto kronika zpwse kontakt integracja wspólne przebywanie, uczestniczenie w zajęciach szkolnych i zabawach potrzebna jest nie tylko dzieciom z niepełnosprawnościami, ale i ich zdrowym rówieśnikom. to co nieznane budzi lęk, chęć odizolowania się, obojętność a czasem nawet wrogość. poznanie problemów osób niepełnosprawnych pozwala łatwiej akceptować odmienność bez względu na rodzaj, w jakim się ona objawia. " integracja wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno - i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju". a. hulek korzyści uczniów: 1.pierwsza zmiana " co najmniej 4x w tygodniu " krótszy pobyt w świetlicy przed lekcjami, " mniejsza męczliwość dziecka, " wolne popołudnia, " więcej czasu na zajęcia dodatkowe 2. mało liczna klasa klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów 3. wysoki poziom nauczania " nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych " najwcześniej zdiagnozowany zespół klasowy " wysoki poziom osiągnięć potwierdzony corocznymi badaniami " uwzględnianie indywidualnych potrzeb i uzdolnień uczniów oraz dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości 4. dzieci bardziej otwarte na świat " rozwój tolerancji , " wzajemna akceptacja, " brak niezdrowej rywalizacji, " kształtowanie pozytywnych postaw i więzi społecznych: tolerancji, życzliwości, akceptacji, zrozumienia potrzeb innych " przezwyciężanie trudności, "profilaktyka trudności szkolnych, "wspieranie prawidłowego rozwoju, "rozwijanie uzdolnień dzieci. 5. wiodący język- język angielski 6. opieka dwóch nauczycieli nauczyciel realizujący podstawę programową obowiązującą we wszystkich klasach. nauczyciel wspomagający - wspierający dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych 7. pierwszeństwo w projektach. 8. zajęcia dodatkowe: -socjoterapeutyczne, -rewalidacyjne, -logopedyczne, -korekcyjno-kompensacyjne, -treningu słuchowego tomatiisa, -logorytmiki. dla rodziców | dla uczniów | dla nauczycieli | kontakt | ubezpieczenia | ogólna mapa witryny wróć do spisu treści | wróć do menu głównego aby korzystać z tej strony musisz włączyć obsługę javascript

Words density analysis:

Numbers of all words: 334

One word
nie - 5.99% (20)
dla - 2.1% (7)
nauczyciel - 1.8% (6)
integracja - 1.5% (5)
uczniów - 1.5% (5)
dzieci - 1.2% (4)
potrzeb - 1.2% (4)
zajęcia - 1.2% (4)
pełno - 1.2% (4)
wysoki - 0.9% (3)
klasa - 0.9% (3)
się - 0.9% (3)
ich - 0.9% (3)
bez - 0.9% (3)
kontakt - 0.9% (3)
nauczycieli - 0.9% (3)
rodziców - 0.9% (3)
ale - 0.6% (2)
indywidualnych - 0.6% (2)
treści - 0.6% (2)
język - 0.6% (2)
trudności - 0.6% (2)
tolerancji - 0.6% (2)
menu - 0.6% (2)
uzdolnień - 0.6% (2)
szkole - 0.6% (2)
poziom - 0.6% (2)
szkolnych - 0.6% (2)
dodatkowe - 0.6% (2)
są - 0.6% (2)
którym - 0.6% (2)
ubezpieczenia - 0.6% (2)
spisu - 0.6% (2)
niepełnosprawnych - 0.6% (2)
wróć - 0.6% (2)

Two words phrases

do spisu - 0.6% (2)
dla uczniów - 0.6% (2)
dla nauczycieli - 0.6% (2)
w którym - 0.6% (2)
zajęcia dodatkowe - 0.6% (2)
wysoki poziom - 0.6% (2)
dla rodziców - 0.6% (2)
wróć do - 0.6% (2)
spisu treści - 0.6% (2)

Three words phrases

Response informations:

URL:

sp11zg.pl/integracja.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl-pl

Ranking:

0.33 score from sp11zg.pl for:sp11zg.pl/integracja.html