Kadra - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kadra

DLA RODZICÓW

Kadra


DYREKTOR   SZKOŁY

mgr Dubniewska Lidia


WICEDYREKTORZY

mgr Piotr Bachoński
mgr Alicja Cieśla
mgr Gura Joanna

mgr Wąsik Jolanta


KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Jankowiak Ewa

mgr  Lesińska  Dorota
AT

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Bąk Renata
mgr
Petrów Patrycja
mgr Włodarska Anna


PSYCHOLOG
mgr
Felińska Agnieszka
mgr Rowecka Mirosława
mgr Wiśniewska-Fedurek Marta

LOGOPEDA

mgr Dranczewska Dorota

mgr Wziętek Barbara


JĘZYK POLSKI

mgr Piotr Bachoński
mgr Grzybowska Wiesława
mgr Jankowska Anna
mgr Piczak Bożena

mgr
Rachmil- Wilczyńska Dorota
mgr Wąsik Jolanta
mgr Wypychowska Justyna

MATEMATYKA

mgr Dachtera Grażyna

mgr Filipiak Lilla
mgr Kotarska Joanna
mgr Szubert Mirosława
mgr Szumalo Dominika

mgr Witkowska Ewa
mgr Grzegorczyk Mariola


HISTORIA
mgr
Pytkowska-Rozalik Iwona
mgr Szcz
eśniak Magdalena
mgr Radzicki Marcin

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Michaliszyn Teresa
mgr Mikołajczak Aleksandra
mgr Wawrowicz Joanna
mgr Wojnakowska Grażyna

mgr Sobańska Alicja

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Ciesielska Anna
mgr Grabowska Magdalena

mgr
Grendziak Natalia  
mgr Flieger Karolina

mgr Krupper Dominika
mgr Obuchowicz Ewa
mgr Marchel krzysztof

mgr
Raubo Aleksandra
mgr Staszewska MagdalenaPRZYRODA

mgr Bukowska Mariola
mgr Klose Jolanta
mgr Łaskawiec Barbara

mgr Purowska Iwona

GEOGRAFIA

mgr Michaliszyn Teresa


MUZYKA

mgr
Puszkiel-Leńczuk Izabela

INFORMATYKA
mgr Kotarska Joanna
mgr Małmyga Leszek
mgr Szumalo Dominika

mgr Witkowska Ewa

mgr Flis Piotr

PLASTYKA

mgr Ofiarska Jolanta
mgr Naskręt Małgorzata

TECHNIKA

mgr Zarzycka Beata

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Drozd Justyna
mgr Gierasimowicz Małgorzata

mgr Hudyma Justyna

mgr Kurzawa Dariusz

mgr Turkowski Tomasz
mgr Witosławski Tomasz

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Blachowska Małgorzata

mgr Chojnacka Natalia

mgr Chwiałkowska Barbara

mgr Czajka-Gulczyńska Małgorzata
mgr
Dębowska-Krusz Joanna
mgr Jabłońska Anna
mgr Jokiel Alicja
mgr Kielec Magorzata
mgr Kłos Marzanna

mgr Kordys Katarzyna
mgr Kudłaszyk Aleksandra
mgr Limanówka Katarzyna
mgr Markiewicz El
żbieta
mgr Okowińska Patrycja
mgr Piniuta-Muszyńska Natalia
mgr Piotrowska Katarzyna
mgr Ponikiewska Zofia
mgr Purowska Iwona

mgr Winnicka Marta
mgr Staszewska
- Frodyma Magdalena
mgr Samol - Jakubaszek Barbara
mgr Skurzyńska
Klaudia
mgr  Zielińska Sulisława

mgr  Rudzińska
Anna
mgr  Domagała Edyta
mgr Anna Okowińska
mgr Alicja Wańkowicz-Kotlarska
mgr Ewa Szymanowska
mgr Aleksandra Nowak


ŚWIETLICA

mgr Jankowiak Ewa - kierownik świetlicy

mgr Borkowska - Wrona Danuta
mgr Grześkowiak Beata - współautorka strony

mgr Flis Piotr
mgr Hudyma Grzegorz
mgr Hudyma Justyna-urlop
mgr Koszela Justyna
mgr Lesińska Dorota
mgr Ławrynowicz Jolanta
mgr Ofiarska Jolanta

mgr Skulska Patrycja
mgr Sobków Ilona
mgr Szafińska Agnieszka
mgr Woźniak Julita
mgr Dzikowski Łukasz
mgr Kołątaj Tomasz
mgr Piniuta-Muszyńska Natalia
mgr Michaliszyn Teresa
mgr Wolska Anna

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
mgr
Rau Krystyna
mgr Harla Anna
mgr Nogajczyk Alicja

mgr Rogalska Renata

mgr Szcz
ęśniak Magdalena
mgr Trela Barbara


RELIGIA

mgr Gandurska Alicja - autorka strony
Ks. mgr Hojzer Krzysztof
mgr Matan Elżbieta
ks.
mgr Nowak Wojciech
ks. mgr Piestrzyński
Piotr


SOCJOTERAPEUCI

mgr Mikołajczak Aleksandra

mgr Śniadecka Edyta - zastępstwo

PEDAGODZY TERAPEUCI
mgr Cielińska
- Pawlisz Agnieszka
mgr  Kosowicz Bogumiła
mgr Tyliszczak
Anna
mgr Luch Małgorzata
mgr Pohling Dorota

BIBLIOTEKA

mgr Ambrożko Lucyna
mgr Duber Maria
mgr Grzybowska Wiesława


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego