O szkole - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Wizja Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego to instytucja, w której dobrze wykształceni, o wysokiej etyce zawodowej, stale rozwijający swój potencjał nauczyciele współpracują ze sobą, z rodzicami i innymi pracownikami szkoły. Efektem tego jest wdrażanie programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych sprzyjających optymalnemu rozwojowi każdego ucznia i wyposażeniu go w wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą mu kontynuować naukę w szkole gimnazjalnej i stać się otwartym, tolerancyjnym, aktywnym, kulturalnym i respektującym obowiązujące normy członkiem społeczeństwa.
Misja

Jesteśmy szkołą, która:

  • Zapewnia wszystkim uczniom możliwość rozwoju na miarę indywidualnych predyspozycji w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa.

  • Kształtuje postawy tolerancji, aktywności, uczciwości i odpowiedzialności.

  • Wdraża do poszanowania wartości obyczajowych, kulturowych i narodowościowych Polski.

  • Uczy i pokazuje możliwości uczestnictwa w życiu społecznym klasy, szkoły, miasta, kraju, Europy i świata.

  • Budzi ciekawość dzieci i rozwija zainteresowanie wieloma dziedzinami nauki i sztuki oraz językami obcymi.

  • Zachęca do odważnego patrzenia w przyszłość z przeświadczeniem o możliwości realizacji swoich marzeń i pragnień.

  • Wpaja świadomość znaczenia kształcenia się przez całe życie poprzez naukę szkolną, korzystanie z literatury, Internetu, uczestnictwo w kulturze oraz obserwację życia innych ludzi i kontakty z nimi.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego