Statut - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Statut


Wpisano:17.10.2017r.

Aktualny Statut Szkoły: tutaj:
Załacznik do statutu karta oceny zachowania

tutaj:Ocena zachowania uczniów - aneks do Statutu Szkoły:
Dokument do pobrania
tutaj:

Szkolny Program Wychowawczy tutaj:
Regulamin biblioteki tutaj:
Regulamin dystrybucji podręczników tutaj:
Regulamin korzystania z komputerów tutaj:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego