Basic informations:


zdrowie - SP11


Text on your page:

zdrowie - sp11 idź do spisu treści menu główne: dla rodziców dyrekcja - dyżury logopeda psycholog pedagog spotkania konsultacje rada rodziców o wszawicy kadra lekki plecak dla uczniów 11 wspaniałych zajęcia pozalekcyjne owoce w szkole gazetka dla nauczycieli projekty nasi sponsorzy kontakt ubezpieczenia zdrowie aktualności o szkole statut rekrutacja podręczniki osiągnięcia wymiana integracja foto kronika zpwse kontakt prezentacja -zakupy do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego poradnik dla rodziców rok szkolny 20172018 dnia 1 września 2017 r. nasza szkoła uzyskała certyfikat lubuskiego kuratora oświaty nasza placówka szkoła podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. kornela makuszyńskiego w zielonej górze została wpisana na listę lubuskiej sieci szkół promujących zdrowie" certyfikat nr 42/2017 załacznik-nr-2 szpz raport podsumowujący starania szkoły/placówki ubiegającej się o certyfikat wojewódzki tutaj: prezentacja promocja zdrowia sp11 zielona góra tutaj: co to jest szkoła promująca zdrowie? szkoła promująca zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak, zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. o promocji zdrowia koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. w 1991 r. światowa organizacja zdrowia zaproponowała polsce realizację projektu: „szkoła promująca zdrowie”. w 1992r. utworzona została europejska sieć szkół promujących zdrowie. polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie, którym wspólnie patronuje światowa organizacja zdrowia, rada europy i komisja europejska. jakie są cele szkoły promującej zdrowie? nadrzędnym celem szpz jest propagowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.: • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. w tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą: - uczniowie; - nauczyciele; - rodzice; - inni pracownicy szkoły; - inne osoby ze społeczności lokalnej. promocja zdrowia „zdrowie to nie tylko brak choroby lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny” edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia i szkoły promującej zdrowie. dotyczy jednostek i obejmuje przekazywanie: - świadomości i rozumienia zdrowia, - wiedzy o zdrowiu, zasobach dla zdrowia, czyli czynnikach zwiększających jego potencjał i zagrażających zdrowiu, - postaw wobec zdrowia własnego i innych, - zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowania własnych decyzji i wyborów. nasza szkoła ubiega się o wznowienie certyfikatu sieci szkół promujących zdrowie. w tym celu prowadzone są liczne działania promujące zasady zdrowego i aktywnego stylu życia. mamy nadzieję, że wspólna praca całej społeczności szkolnej zostanie zwieńczona sukcesem. celem nadrzędnym programu promocji zdrowia sp11 w roku szkolnym 2016/2017 jest szeroko pojęte propagowanie idei bezpiecznego i zdrowego stylu życia całej społeczności szkolnej, tzn. uczniów i pracowników. cele szczegółowe 1. pomaganie członkom społeczności szkolnej w zrozumieniu i zaakceptowaniu koncepcji szkoły promującej zdrowie. 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej skuteczności. 3. tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego: - zdrowiu i rozwojowi uczniów (w szczególności sześciolatków) i pracowników, - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich w poczuciu własnej wartości, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 4. tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. treści 1.zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego pracy i nauki: - budynek szkoły, - obiekty rekreacyjne i sportowe, - posiłki szkolne bezpieczeństwo. 2. poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej. 3.zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów. 4. umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. 5. kontynuacja przez społeczność szkolną (uczniów i dorosłych) celów promocji zdrowia i bezpieczeństwa. 6. kształtowanie dobrej relacji między: - pracownikami i uczniami - samymi uczniami - szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną. 7. wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia. 8. włączanie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. 9. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego. 10. włączanie do zadań szkoły szkolnej służby zdrowia i słuchaczy zsm, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę konsumenta opieki zdrowotnej. priorytety na rok szkolny2016/2017: 1. sześciolatki są wśród nas. 2. w naszej szkole jest bezpiecznie. 3. przeciwdziałamy agresji i przemocy, również w cyberprzestrzeni. 4. stosujemy zasady zdrowego stylu życia na co dzień (akcja „lekki tornister”). 5. dbamy o estetykę i higienę stroju uczniowskiego na co dzień i od święta. 6. jesteśmy kulturalni na co dzień (integracja i koleżeństwo). 7. znamy zasady bezpiecznej ewakuacji podczas zagrożenia w szkole. program „promocji zdrowia" szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2016/2017 tutaj: dla rodziców | dla uczniów | dla nauczycieli | kontakt | ubezpieczenia | ogólna mapa witryny wróć do spisu treści | wróć do menu głównego aby korzystać z tej strony musisz włączyć obsługę javascript

Words density analysis:

Numbers of all words: 924

One word
nie - 3.57% (33)
zdrowie - 2.38% (22)
zdrowia - 1.84% (17)
szkoły - 1.52% (14)
społeczności - 1.3% (12)
dla - 1.19% (11)
uczniów - 1.19% (11)
szkolne - 0.97% (9)
oraz - 0.97% (9)
zdrowe - 0.97% (9)
zdrowego - 0.87% (8)
promujące - 0.76% (7)
zdrowiu - 0.76% (7)
ich - 0.76% (7)
szkolnej - 0.76% (7)
jest - 0.76% (7)
• - 0.76% (7)
promocji - 0.65% (6)
promujących - 0.65% (6)
rodziców - 0.65% (6)
promującej - 0.65% (6)
fizycznego - 0.65% (6)
lokalnej - 0.65% (6)
stylu - 0.65% (6)
życia - 0.65% (6)
się - 0.65% (6)
szkół - 0.65% (6)
rok - 0.65% (6)
2017 - 0.65% (6)
szkoła - 0.65% (6)
że - 0.54% (5)
zdrowotnej - 0.54% (5)
wyborów - 0.54% (5)
uczniom - 0.54% (5)
zdrowie. - 0.54% (5)
środowiska - 0.43% (4)
zdrowia, - 0.43% (4)
lokalnej. - 0.43% (4)
cele - 0.43% (4)
szkole - 0.43% (4)
edukacji - 0.43% (4)
poczucie - 0.43% (4)
sprzyjające - 0.43% (4)
tak - 0.43% (4)
pracowników - 0.43% (4)
szkolny - 0.43% (4)
certyfikat - 0.43% (4)
program - 0.43% (4)
nauczania - 0.43% (4)
jak - 0.32% (3)
nasza - 0.32% (3)
osoby - 0.32% (3)
własnego - 0.32% (3)
zdrowiu, - 0.32% (3)
sp11 - 0.32% (3)
potencjał - 0.32% (3)
sieci - 0.32% (3)
dzień - 0.32% (3)
tutaj: - 0.32% (3)
fizycznego, - 0.32% (3)
treści - 0.32% (3)
programu - 0.32% (3)
własnej - 0.32% (3)
aby - 0.32% (3)
zwłaszcza - 0.32% (3)
podejmowania - 0.32% (3)
kontakt - 0.32% (3)
lat - 0.32% (3)
2016/2017 - 0.32% (3)
sprzyjającego - 0.32% (3)
promująca - 0.32% (3)
społecznego - 0.32% (3)
zasady - 0.32% (3)
włączyć - 0.32% (3)
są - 0.32% (3)
bezpiecznego - 0.32% (3)
poprawy - 0.22% (2)
niezbędne - 0.22% (2)
tworzenia - 0.22% (2)
roku - 0.22% (2)
działań - 0.22% (2)
zdrowotnej. - 0.22% (2)
menu - 0.22% (2)
wyborów. - 0.22% (2)
ubiega - 0.22% (2)
wiedzę - 0.22% (2)
całej - 0.22% (2)
szkolnej, - 0.22% (2)
pracowników. - 0.22% (2)
tworzenie - 0.22% (2)
przez - 0.22% (2)
poczuciu - 0.22% (2)
spisu - 0.22% (2)
uczniami - 0.22% (2)
włączanie - 0.22% (2)
umiejętności - 0.22% (2)
pracownikom - 0.22% (2)
metod - 0.22% (2)
pracownicy - 0.22% (2)
organizacja - 0.22% (2)
światowa - 0.22% (2)
europie - 0.22% (2)
nauczycieli - 0.22% (2)
tworzyć - 0.22% (2)
zdrowie, - 0.22% (2)
uczniowie - 0.22% (2)
ubezpieczenia - 0.22% (2)
obejmuje - 0.22% (2)
którym - 0.22% (2)
zdrowie? - 0.22% (2)
integracja - 0.22% (2)
prezentacja - 0.22% (2)
promocja - 0.22% (2)
starania - 0.22% (2)
szpz - 0.22% (2)
została - 0.22% (2)
europejska - 0.22% (2)
nadrzędnym - 0.22% (2)
aktywizujących - 0.22% (2)
zdrowych - 0.22% (2)
wykorzystaniem - 0.22% (2)
pracy - 0.22% (2)
środowisko - 0.22% (2)
wartości, - 0.22% (2)
psychicznego - 0.22% (2)
potencjału - 0.22% (2)
rada - 0.22% (2)
dokonywania - 0.22% (2)
celem - 0.22% (2)
możliwości - 0.22% (2)
lekki - 0.22% (2)
rodzinie - 0.22% (2)
osoby, - 0.22% (2)
każdej - 0.22% (2)
odpowiedzialności - 0.22% (2)
społeczność - 0.22% (2)
propagowanie - 0.22% (2)
wróć - 0.22% (2)

Two words phrases

szkół promujących - 0.65% (6)
promującej zdrowie - 0.65% (6)
promocji zdrowia - 0.65% (6)
społeczności szkolnej - 0.65% (6)
szkoły promującej - 0.65% (6)
stylu życia - 0.65% (6)
zdrowego stylu - 0.54% (5)
i lokalnej. - 0.43% (4)
środowiska fizycznego - 0.43% (4)
uczniów i - 0.43% (4)
w społeczności - 0.43% (4)
edukacji zdrowotnej - 0.43% (4)
społeczności lokalnej. - 0.32% (3)
i bezpiecznego - 0.32% (3)
zdrowego i - 0.32% (3)
zdrowia i - 0.32% (3)
promująca zdrowie - 0.32% (3)
szkoła promująca - 0.32% (3)
co dzień - 0.32% (3)
rok szkolny - 0.32% (3)
dla rodziców - 0.32% (3)
zdrowiu i - 0.22% (2)
całej społeczności - 0.22% (2)
ze społeczności - 0.22% (2)
promującej zdrowie. - 0.22% (2)
do spisu - 0.22% (2)
potencjału fizycznego, - 0.22% (2)
własnej wartości, - 0.22% (2)
społeczności szkolnej, - 0.22% (2)
życia oraz - 0.22% (2)
i pracownikom - 0.22% (2)
dokonywania zdrowych - 0.22% (2)
psychicznego i - 0.22% (2)
społecznego oraz - 0.22% (2)
uczniami - - 0.22% (2)
zdrowie na - 0.22% (2)
wróć do - 0.22% (2)
do edukacji - 0.22% (2)
do podejmowania - 0.22% (2)
tworzenia zdrowego - 0.22% (2)
ich potencjału - 0.22% (2)
dla nauczycieli - 0.22% (2)
nasza szkoła - 0.22% (2)
zdrowia sp11 - 0.22% (2)
się w - 0.22% (2)
światowa organizacja - 0.22% (2)
odpowiedzialności za - 0.22% (2)
zdrowie u - 0.22% (2)
każdej osoby, - 0.22% (2)
w rodzinie - 0.22% (2)
do zdrowego - 0.22% (2)
uczniom i - 0.22% (2)
możliwości dokonywania - 0.22% (2)
fizycznego, psychicznego - 0.22% (2)
zdrowia oraz - 0.22% (2)
i społecznego - 0.22% (2)
• włączyć - 0.22% (2)
uczniów do - 0.22% (2)
programu nauczania - 0.22% (2)
szkoły z - 0.22% (2)
wykorzystaniem aktywizujących - 0.22% (2)
uczniów w - 0.22% (2)
wiedzę i - 0.22% (2)
umiejętności niezbędne - 0.22% (2)
dla uczniów - 0.22% (2)
wyborów dla - 0.22% (2)
poprawy własnego - 0.22% (2)
spisu treści - 0.22% (2)

Three words phrases

szkoły promującej zdrowie - 0.65% (6)
zdrowego stylu życia - 0.54% (5)
szkoła promująca zdrowie - 0.32% (3)
szkół promujących zdrowie. - 0.32% (3)
na co dzień - 0.32% (3)
niezbędne do podejmowania - 0.22% (2)
do edukacji zdrowotnej - 0.22% (2)
i uczniami - - 0.22% (2)
fizycznego, psychicznego i - 0.22% (2)
edukacji zdrowotnej uczniów - 0.22% (2)
ze społeczności lokalnej. - 0.22% (2)
tworzenia zdrowego i - 0.22% (2)
własnego zdrowia oraz - 0.22% (2)
wyborów dla poprawy - 0.22% (2)
programu nauczania szkoły - 0.22% (2)
wiedzę i umiejętności - 0.22% (2)
z wykorzystaniem aktywizujących - 0.22% (2)
i społecznego oraz - 0.22% (2)
potencjału fizycznego, psychicznego - 0.22% (2)
możliwości dokonywania zdrowych - 0.22% (2)
uczniom i pracownikom - 0.22% (2)
do zdrowego stylu - 0.22% (2)
i w społeczności - 0.22% (2)
osoby, w rodzinie - 0.22% (2)
zdrowie u każdej - 0.22% (2)
poczucie odpowiedzialności za - 0.22% (2)
na rok szkolny - 0.22% (2)

Response informations:

URL:

sp11zg.pl/zdrowie.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=utf-8

Language:

pl-pl

Ranking:

0.92 score from sp11zg.pl for:sp11zg.pl/zdrowie.html