ZPWSE - SP11

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZPWSE


Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w okresie od lutego do czerwca  2017 roku
W załączniku harmonogram zajęć

tutaj:
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
                                                                      pełna nazwa szkoły / przedszkola (pieczęć)


1 . Opis programu wraz z uzasadnieniem
Zajęcia z języka polskiego
– zajęcia przeznaczone dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości umiejętności z języka polskiego. Uzupełnianie braków wiedzy-ćwiczenie umiejętności polonistyczne.
Zajęcia matematyczne
– podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami  nauce.


2. Cele programu


Zajęcia z  języka polskiego-
Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.
Zajęcia z matematyki
– wyrównywanie szans edukacyjnych’ wspieranie rozwoju uczniów  trudnościami  matematyki; zapobieganie przerwaniu obowiązku szkolnego; wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego i społecznego; kształtowanie umiejętności kluczowych.3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

W zakresie zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności uczniowie będą uczęszczali na zajęcia:
• Języka polskiego;

• Matematyki
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego